گروه شیمی منطقه ۹ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۹ تهران

 

معرفی سایت های شیمی

 

نوشته شده توسط: گروه شیمی

Catalyst

سایتی است كــه به معلمان شیمی دبیرستان اجازه می دهد تا به مجموعــه ای از منابع جالب شیمی
دست یابند .ه

Chem 4 Kids

مجموعه اطلاعاتی است در مورد مفاهیم بنیادی شیمی برای دانش آموزان و سایرین .ه

The Chem Tutor

درس های كمك آموزشی مربوط به شیمی پـایه برای دانش آموزان دبیرستان در این سـایت قـــرار دارد .ه

The Chem Team

یك بخش كمك آموزشی عالی برای شیمی دبیرستان است كه مبانی نظری , نمونه مسایل حل شده
و پرسش های اضافی برای تمرین بیشتر را شامل می شود .ه

Chemistry For Students

شیمی و كشور نیوزیلند . یك لینك مناسب برای دانش آموزان و معلمان .ه

The Chem Com

شیمی در جامعـه ـ مركز منابع معلمان ـ این سایت به عنـوان محلی جهت گردهمایی معلمان و اعضـای
انجمنهای شیمی و تبادل اطلاعات با سایرین به شمار می آید .ه

The Chemmy Bear

یك لینك خوب به عنوان منبع شیمی دبیرستانی .ه

Periodic Table

یك جدول تناوبی زیبا و رنگی شامل مجموعه اطلاعات وسیع و گسترده در مورد هر عنصر .ه

The Chem Web

جامعه جهانی شیمی بر روی اینترنت به همراه مقاله های منتشر نشده ، مجله های معتبر شـیمی و
مطالب جالب و خواندنی دیگر .ه

Environmental Chemistry

فراهم كننده منابع آموزشی مربوط به شیمی ، محیط زیست و مواد خطرزا است همراه با جدول تناوبی
عناصر ، مقالات و بسیاری چیزهای دیگر .ه

Web Elements

یك جدول تناوبی روی وب است و اطلاعات مفید زیادی افزون بر ویژگی های سرگرم كننده دارد . ه

Chem Dex

یك راهنمای بسیار عظیم بین المللی روی اینترنت است كه توسـط دانشـگاه شفـیلد انگلستان طراحی
شده و شامل بیش از4400 پیوند به سایر سایت های اینترنتی در تمام زمینه های شیمی است . ه

Chem Info

منابع اطلاعاتی شیمی در دانشگاه ایندیانا است و دستیابی به منابع اطلاعاتی شیمی را روی اینترنت
فراهم می كند و می تواند برای معلمان و دانش آموزان بسیار مفید باشد . ه

The Visual Elements Periodic Table

یك جدول تناوبی بسیار جذاب روی اینترنت است . ه

 

مـجــامـع شـیــمـی

ACS - American Chemical Society

شامل انجمن حرفه ای شیمیدانها است به همراه انواع فعالیت های آموزشی .ه

Chem Soc

خانه مجامع بین المللی شیمی به صورت یك شبكه الكترونیكی است.ه
این سایت طرح های جالب و سرویس های مفیدی بـــرای جامـعه شیمی فــراهم می كنـد . به تازگی
حدود 30 مجمع بین المللی شیمی سطوح متنوعی از اطلاعات را روی این سایت تدارك دیده اند .ه

NSTA - National Science Teacher Association

انجمن حرفه ای معلمان ، بازرســان ، دانشمندان و ... است ، كه روی آموزش علـوم در دوره دبیرستان
متمركز می شود .ه

ASE - Association for Science Education

این انجمن برای معلمان ، مشـاوران ، تكنیسین ها ، صاحبـان صنایع و سایر افرادی است كه در آموزش
علوم مشاركت دارند .ه

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry

سازمانی است كه بر ارتباط جهانی در زمینه علـوم شیمیایی تاكید می كند و به عنـوان قدرتی جهانی
در موضـوعاتی چون نامگذاری شیمیایی ، اصطلاح شناسی ، روش های استاندارد بـرای اندازه گیری و
وزن اتمی شناخته می شود .ه

RSC - The Royal Society of Chemistry

یك انجمن علمی برای علوم شیمیایی است و یك هیئت حرفــه ای برای دانشمندان شیمی انگلستان
به شمار می رود .ه

 

Hazardous Chemical DateBase

این سایت یك بانك اطلاعاتی قابل جست و جو بـــرای بیش از 1300 ماده شیمیایی خطر زا است كه
نام ها ، فرمول ها ، داده های فیزیكی ، شماره های ثبت و چیزهای دیگر را شامل می شود .ه

EPA - Envirofacts - EMCI

این سایت شامل مراجع شیمی سازمان حفاظت محیط زیست آمریكاست .ه

Creative Chemistry

چه شما یك معلم شیمی باشید و یا تنها به علم شیمی علاقمند باشید این سایت چیزهای جالبی
برای شما دارد . ه

Smile

این سایت مجموعه ای است از تقریبا 200 درس مفهومی شیمی و بیشتر طـرح درس ها به صــورت
رایگان قابل دسترسی است . ه

MSDS

جایی است كه شما می توانید نكات ایمنی مربوط به مواد شیمیایی را در آن بیابید . ه
 

JCE Online

مجله آموزش شیمی ، جزو اولین مجله های آموزش شیمی است و هدف آن كمك به معلمان شیمی
است تا با پـیشرفت های پـژوهشی نوین آشنا شــوند و در ایده های جدید در زمینـــه روش شناسی
تدریس و سازماندهی درس ها شریك گردند .ه

New Scientist

مقالات تازه در زمینه علوم و فناوری با تعداد زیادی لینك به سایر سایت های علمی .ه

Nature

یك مجــله هفتگی بین المللی علمی است كه در جهان بسیار مشهور بوده و حــوزه های پـژوهشی
بسیاری را شامل می شود .ه

Discover

مقالات علمی تازه و بسیار خـواندنی از ویژگی های نسـخه اینترنتی این مجله است كه شامل پـیوند
هایی به سایر سایت های علمی و آرشیو شماره های قبل همین مجله می باشد .ه

 

 

The Nobel Prize

این سایت ، اطلاعاتی درباره جایزه نوبل شیمی به كاربران می دهد .ه

Chemists

این سایت ، زندگینامه دانشمندان مشهور را شامل می شود .ه

Classic Chemistry

هدف اصلی این سایت جمع آوری متون كلاسیك در شیمی است . ه

 

پایگاه جامعی از مجلات شیمی آلی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/inorganic.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی معدنی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/physical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی فیزیك كه بر حسب نام ناشر مرتب شده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/alpha.html

پایگاه جامعی ازمجلات شیمی فیزیك كه بر حسب الفبا مرتب گردیده است

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/comp.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش محاسبه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/biological.html

پایگاه جامعی از مجلات زیست شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/tech.html

پایگاه جامعی ازمجلات مهندسی شیمی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/environ.html

پایگاه جامعی ازمجلات رشته شیمی گرایش محیط زیست و كشاورزی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/analytical.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش تجزیه

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/material.html

پایگاه جامعی از مجلات شیمی گرایش مواد

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/cj/general.html

پایگاه جامعی از مجلات رشته شیمی گرایش عمومی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/people/

شیمیدانان كشوركانادا و ایالت متحده امریكا كه برحسب نام سازمان و نام اشخاص مرتب شده اند

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/society.html#LSoc

انجمنها وجوامع شیمیایی

http://www.ch.cam.ac.uk/c2k/data.html

پایگاههای اطلاعاتی، سازمانها، آدرس پست الترونیكی گروههای بحث و گروههای خبری و ...

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/index/sites/www/

لیستی از پیوندهای شیمیایی در اینترنت، تقسیم بندی بر اساس قاره

http://www.indiana.edu/~cheminfo/slaind98.html

معرفی برخی سایتهای مربوط به رشته شیمی

http://chemed.tamu.edu/inquiry698/linksto.htm

معرفی برخی از سایتهای مربوط به شیمی

http://uwadmnweb.uwyo.edu/Chemistry/News/chem_sites.htm

برخی از سایتهای مفید شیمیایی

http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/organic.htm

سایتهای شیمی آلی

http://www.chemhelper.com/recfunsites.html

برخی سایتهای جالب در شیمی آلی

http://www.public.iastate.edu/~acslocal/Interesting_Chem_Sites.html

برخی سایتهای جذاب راجع به شیمی

http://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/academic_sites.html

برخی از سایتهای دانشگاهی مربوط به شیمی

http://people.morehead-st.edu/fs/h.hedgec/sciteach.html

وب سایتهای آموزشی شیمی

http://www.rsc.org/

اخبار، انتشارات، كنفرانسها،آموزش، تولیدات و معرفی برخی سایتها راجع به شیمی

http://www.chemie.de/?language=e

یكی از بهترین سایتها دارای 774 لینك به جوامع شیمیایی، كتابها،مجلات، نرم افزارها،مشاغل و ... راجع به شیمی

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/home.html

انجمن شیمی آمریكا

http://chemistry.about.com/index.htm?once=true&

اخبار، مقالات خبری، سایتهای مرتبط، مطالب آموزشی، جدولهای تناوبی و ... راجع  به شیمی

http://chemistry.about.com/c/ec/1.htm

با عضویت در این قسمت سایت می توانید بازیها و مطالب مربوط به شیمی برای كودكان را دریافت و یه سایتهای مرتبط دسترسی پیدا كنید

http://www.chemweb.com/

در این سایت برای شما امكان جستجو در كتابها، مجلات، اخبار، نرم افزارها، پایگاههای اطلاعاتی، مشاغل و ... وجود دارد

http://www.chemie.de/index.php3?language=e

یك شاهراه الكترونیك از منابع مختلف موجود در وب برای شیمیدانان

http://www.chemdex.org/

4000 لینك به سایتهای مرتبط به شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=220

معرفی سایتهای مربوط به چداول تناوبی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=183

معرفی سایتهای مربوط به بیوشیمی، شیمی تجزیه

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=501

معرفی سایتهای مربوط به  كنفرانسها، مجلات، گروههای خبری  و ...راجع به شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=277

معرفی سایتهای مربوط به عناصر شیمیایی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=314

معرفی سایتهایی مربوط به نرم افزارها و استانداردهای شیمی

http://www.chemdex.org/index.php?sid=517188909&t=sub_pages&cat=230

معرفی سایتهای مربوط به شیمیدانان

http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm

جدول تناوبی برای دانش آموزان متوسطه

http://www.chemsoc.org/viselements/

یك تفسیر بصری از عناصر جدول تناوبی

http://www.chem.swin.edu.au/

مطالعه شیمی به وسیله كامپیوتر دارای برخی لینكهای جالب

http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/amino-acids.html

اطلاعاتی از قبیل نام، اختصارات، آمینو اسیدها و فرمولها برای آمینو اسیدها می باشد. همچنین دارای مدلهای مولكولی نیز هست

http://www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/dictionary/a.html

واژگان شیمیایی

http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/chm1045.htm

یك متن كتاب درسی همراه با تمرینهای امتحان برای درس مجازی شیمی عمومی

http://www.scidiv.bcc.ctc.edu/wv/101-online.html

یك دوره آموزشی الترونیكی برای شیمی

http://www.chem1.com/chemed/genchem.html

لینك به بسیاری از وب سایت ها مربوط به شیمی عمومی

http://www.oscar.chem.indiana.edu/cfdocs/libchem/acronyms/acronymsearch.html

جستجو برای پایگاه سرنام ها

http://www.chemport.org/html/english/publishers_list.html

مجلات تمام متن الكترونیكی در اینترنت

http://jchemed.chem.wisc.edu/

مجله آموزش شیمی

http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.html

فهرستی از سایتهای مربوط به شیمی

http://www.1000dictionaries.com/chemistry_dictionaries_1.html

1000 دیكشنری مجانی انگلیسی

http://www.stanford.edu/~glassman/chem/index.htm

حل مسایل و مشكلات دانشجویان كارشناسی، همچنین دارای لینك به سازمانها و موسسات مرتبط، مجلات الكترونیكی، كنفرانسها، منابع آموزشی، نرم افزارهای مربوط به شیمی، پایگاههای الترونیكی و ... می باشد

http://www.chemistry.co.nz/chem.htm

شیمی برای دانش آموزان و معلمان

http://www.knowledgebydesign.com/tlmc/tlmc.html

یادگیری مسایل مربوط به شیمی

http://www.terrificscience.org/

یك مركز آموزش شیمی

http://www.ijc.com/

مجله اینترنتی شیمی

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin1/p1ppub.htm

مجله Perkin Transactions 1

http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin2/p2ppub.htm

مجله Perkin Transactions 2

http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2005/

مجله European journal of inorganic chemistry

http://www.liv.ac.uk/chemistry/Links/links.html

لینكهایی برای شیمیدانان، شامل لینكهای دانشگاهی، تجاری، منابع شیمی، نرم افزارها، مشاغل الكترونیكی و

http://www.babayi.com/

سایت شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی به زبان فارسی

http://www.iranpolymerinstitute.org/

شامل كتابخانه مرجع پلیمر ایران ، لیست محصولات ، جزئیات سمینار صنعت پلیمر ایران ، بانك اطلاعاتی پلیمرها و غیره به زبان انگلیسی

http://chem.schoolnet.ir/

مباحث مربوط به شیمی به زبان ساده به زبان فارسی البته بیشتر مطالب عملی به زبان انگلیسی است

http://www.chem4kids.com/

شیمی برای كودكان به زبان انگلیسی 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic