گروه شیمی منطقه ۹ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۹ تهران

 

آب گرم زودتر یخ میزند یا آب سرد ؟

 

نوشته شده توسط: گروه شیمی

مسلما انتطار داریم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد شود ولی تجربه وتحقیق نشان داده عکس این واقیت صحیح است و آب داغ زودتراز آب سرد منجمد میشود.
قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب 70درجه سانتی گراد سریع تر از آب 20درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب 20 درجه به 30 دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب 70 درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از 70 درجه به 20درجه برسد و سپس همان 30 دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از 70 درجه به20 درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد آن کوتاهتر شود. این پدیده، اثر امپمبا Mpemba effect نام دارد.
چنین پدیدهای، متناقض است، طی آزمایشات زیادی چنین چیزی مشاهده و ثبت شده است. در واقع قرنهاست که دانشمندان متوجه این پدیده شدهاند و دانشمندانی مثل ارسطو، بیکن و دکارت، سالها و قرنها پیش آن را توصیف کردهاند.
برچسب‌ها: آب, شیمی, مطالب جالب شیمی, شیمی1

مسلما انتطار داریم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد شود ولی تجربه وتحقیق نشان داده عکس این واقیت صحیح است و آب داغ زودتراز آب سرد منجمد میشود.
قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب 70درجه سانتی گراد سریع تر از آب 20درجه دچار انجماد شود به طور مثال اگر آب 20 درجه به 30 دقیقه وقت نیاز داشته باشدتا به دمای انجماد برسد ، آب 70 درجه مدت زمان بیشتری نیاز دارد چون در ابتدا باید زمانی را صرف کند تا از 70 درجه به 20درجه برسد و سپس همان 30 دقیقه را پشت سر بگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت این است که وقتی آب از 70 درجه به20 درجه میرسد دچار تغییراتی می شود که پیامد این تغییرات می تواند منجر به این شود که زمان انجماد آن کوتاهتر شود. این پدیده، اثر امپمبا Mpemba effect نام دارد.
چنین پدیدهای، متناقض است، طی آزمایشات زیادی چنین چیزی مشاهده و ثبت شده است. در واقع قرنهاست که دانشمندان متوجه این پدیده شدهاند و دانشمندانی مثل ارسطو، بیکن و دکارت، سالها و قرنها پیش آن را توصیف کردهاند.

چرا به این پدیده یعنی زودتر منجمد شدن آب داغ پدیده امپمبا می گویند ؟
ولی تا سال ۱۹۶۹، یعنی زمانی که یک دانشآموز دبیرستانی تانزانیایی، به صورت تصادفی متوجه آن شد، این پدیده توسط دانش مدرن امروزیمان مورد بررسی قرار نگرفته بود. 
به پدیده زودتر یخ زدن آب گرم نسبت به آب سرد، البته تحت شرایطی خاص اثر امپمبا Mpemba effect گفته میشود.
نخستین بار ارسطو ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح متوجه این پدیده شد. دانشمندان قرون وسطی، زمانی که میخواستند تئوری گرما را تبیین کنند، متوجه این پدیده شدند. در سال ۱۴۶۱، فیزیکدانی به نام جیووانی مارلیانی، ۴ اونس آب حراتدیده و آب معمولی را برای یخ زدن در بیرون قرار داد و در کمال تعجب مشاهده کرد که آب گرمتر، زودتر یخ بسته است، اما نتوانست توجیهی برای این مشاهده خود پیدا کند.
اما زمانی که تئوری مدرن گرما، توسط دانشمندان مختلف تبیین شد، پیده امپمبا به کلی فراموش شد، اما ۵۰۰ سال بعد از آزمایش مارلیانی و بیشتر از ۲ هزاره بعد از ارسطو، این پدیده بار دیگر به صورت اتفاقی مشاهده شد.
این بار یک دانشآموز دبیرستانی تانزانیایی متوجه قضیه شد، داستان مشاهده او در مجله علمی نیوساینتیست به چاپ رسید.

در سال ۱۹۶۳، این دانشآموز که امپمبا نام داشت، به همراه دانشآموزهای دیگر برای مراسمی تدارک دیده بودند و میخواستند بستنی درست کنند. برای درست کردن بستنی همانطور که می دانید شیر جوشیده شدهای که به آن شکر اضافه شده،باید یخ بزند. امپمبا هم منتظر بود که ظرف شیر و شکرش سرد شود تا بتواند آن را داخل یخچال بگذارد. اما او عجله داشت و از طرفی میدید که اگر زود نجنبد، دانشآموزهای دیگر زودتر از او ظرف هایشان را در یخچال میگذارند و جایی برای ظرف او باقی نمیماند، به همین علت ظرف سرد نشدهاش را در یخچال گذاشت. اما او در کمال تعجب مشاهده کرد، که زودتر از دانشآموزهای دیگر که ظرف شیر و شکر سرد را در یخچال گذاشته بودند، موفق به تهیه بستنی شده است.
دبیر فیزیک او هم در کلاس بود، امپمبا که تعجب کرده بود، در این مورد از دبیرش پرسید، اما دبیر فیزیک او گفت که او ممکن است اشتباهی کرده باشد.
امپمبا اول کنجکاوی بیشتر نکرد و با همین توضیح قانع شد، اما مدتی بعد از یکی از دوستانش که در شهر تانگا بستنیفروشی میکرد، شنید که او برای اینکه زودتر موفق به تهیه بستنی شود، ظرف سردنشده را مستقیما داخل یخچال میگذارد. به علاوه امپمبا متوجه شد که همه بستنیفروشهای تانگا، همین کار دوستش را میکنند.
مدتی بعد در دبیرستان، امپمبا سؤالش را مطرح کرد، اما معلمش حاضر به قبول آن نشد و به شوخی گفت که این چینن چیزی را فقط فیزیک امپمیا میگوید و نمیتوان نشانی از آن در دانش فیزیک جهانی پیدا کرد. اما امپمبا مجددا در آزمایشگاه زیستشناسی، این پدیده را با استفاده از ظرف آب گرم و سرد تکرار کرد و دوباره به همان نتیجه سابق رسید.
مدتی بعد یک استاد فیزیک به نام دکتر آزبورن از دبیرستان امپمبا بازید کرد، امپمبا از فرصت استفاده کرد و از دکتر آزبورن هم در مورد این پدیده پرسید. آزبورن توجهی نداشت ولی به امپمبا قول داد، این مورد را بررسی کند. آزبورن از یک تکنسین آزمایشگاه خواست که این پدیده را امتحان کند، او هم به همان نتیجه امپمبا رسید. سرانجام در سال ۱۹۶۹، مشاهدات امپمیا و دکتر ازبورن به چاپ رسید و پدیده زودتر یخ زدن آب گرم، به اثر امپمبا، موسوم شد.
شرایطی که تحت آن پدیده امپمبا را میتوان مشاهده کرد، بسیار خاص هستند، شکل یخچال یا منبع سردکننده، شکل ظرف، ناخالصی و میزان گاز موجود در آب، همه در رخ دادن اثر امپمبا مؤثر هستند. 
به عبارت بهتر دلیل واحدی برای پدیده ممبا وجود ندارد و عوامل مختلفی در ایجاد این پدیده موثر هستند این دلایل عبارتند از :
۱- تبخیر: فرض کنید، دو ظرف حای آب ۷۰ درجه و آب ۳۰ درجه داریم و آنها را سرد میکنیم. هنگامی که آب گرمتر سرد میشود، مقداری از حجم آن تبخیر میشود، این مقدار حجم تبخیر شده آب از ۲ راه باعث تسهیل یخ زدن آب گرمتر میشود:
الف – مقدار جرم آب گرمتر را کم میکند.
ب- برای تبخیر نیاز به مقداری گرما است، آب تبخیر شده این گرما را از آب مایع میگیرد.
البته بدیهی است که تبخیر، به تنهایی نمی تواند اثر امپمبا را توجیه کند.
۲- گازهای حل شده در آب: هر چقدر آب گرمتر باشد، میزان گاز حل شده کمتری در خود دارد، بنابراین جریانهای همرفتی در آن تسهیل میشود و آب به صورت یکنواختتری خنک میشود. به علاوه آبی که گاز کمتری دارد، نیار به از دست مقدار کمتری گرما برای تبدیل شدن به یخ دارد.
۳- اثر سطح داغ: وقتی آب گرمتر سرد میشود، جریانهای همرفتی در آن به وجود میآید و توزیع گرما در آن به صورت یکنواخت نخواهد بود. چینن چیزی باعث میشود که یک لایه آب گرم در بالای لایه آب سرد در آن ایجاد شود. به این پدیده اثر سطح داغ میگویند. این دو لایهای شدن آب گرمتر، باعث میشود که سرعت خنک شدن آن نسبت به آب در ابتدا سردتر، بیشتر شود.
۴- اثر بر محیط اطراف: محیط اطراف ظرفهای حاوی آب گرم و آب سردتر، هم بر یخ زدن آبها اثر میگذارد. مثلا اگر آب گرم و سرد، هر دو روی لایهای از یخ در یخچال قرار داده شوند، آب گرمتر ممکن است، در ابتدا باعث ذوب شدن مقداری یخ شود و در یخ فرو رود و در نتیجه شرایط بهتری برای یخ زدن پیدا کند.

در زیر به توضیح بیشتر این عوامل می پردازیم:
تبخیر :
وقتی آب داغ بتدریج سرد می شود بخشی از آب به شکل بخار خارج می شود و جرم آب کاهش می یابد . کاهش جرم آب سبب می شود آب باقی مانده با از دست دادن گرمای کمتری منجمد شود و فرآیند انجماد تسریع شود اگرچه فرآیند تبخیر و کاهش جرم آب یکی از عوامل مهم در ایجاد پدیده ممباست ولی تنها عامل نیست بطوریکه حتی با حذف تبخیر هم پدیده ممبا مشاهده میشود به عبارت بهتر اگر آب داغ را در یک طزف دربسته ریخته و مانع از تبخیر و کاهش جرم شویم باز هم آب داغ سریع تراز آب سرد منجمد میشود . پس علاوه بر تبخیر عوامل دیگری هم در این مورد تاثیر گذار هستند
خروج گازهای حل شده از آب : 
می دانیم که انحلال پذیری گازها با افزایش دما کاهش می یابد و نیز میدانیم که وجود ذراتحل شونده در یک حلال موجب کاهش دمای انجماد میشود . (Olooms.ir) بنابراین می توان پذیرفت آب سرد حاوی میزان بیشتری از گازهای محلول بوده پس دمای انجماد پائین تری دارد و فرایند انجماد آن کند تر اتفاق میافتد . ولی این هم باز به تنهائی برای توجیه پدیده ممبا کفایت نمی کند زیرا اگر یک مقدار آب را به دقت جوشانیم تا گازهای محلول درآن کاملا خارج شود بعدآن را تا دمای 20درجه سرد کنیم و یک گاز جوشیده بدون گاز را در شرایط دمائی 70درجه نگهداریم باز هم آب 70درجه سانتی گراد زودتر منجمد میشود 
تاثیر محیط : 
آب داغ ممکن است محیط اطراف خود را دچار چنان تغییراتی کتد که پس از آن انجماد سریع تر اتفاق بیفتد مثلا وقتی ظرف حاوی آب داغ را برروی برفک یخچال قرار میدهیم برفک یخچال ذوب میشود در این صورت آب گرم تماس بهتری با دستگاه سردکننده خواهد داشت ولی اگر چه این عامل هم میتواند تاثیرگذارباشد ولی به تنهائی نمی تواند پدیده ممبا را توجیه کند چون حتی وقتی هردو ظرف برروی یک سطح عایق قرار داده شوند بطوریکه ذوب برفک یخچال اتفاق نیفتدباز هم پدیده ممبا دیده میشود 
ابر سرد شدن :
ابر سرد شدن نیز به عنوان یکی از دلایل ایجادپدیده ممبا مطرح شده است . منظور از ابر سرد سدن این است که آب در دمائی پایین تراز صفر درجه منجمدشود.دردمای صفر درجه مولکولهای آ ب میخواهند به شکل بلور یخ ساختار منظمی بگیرند یعنی حرکات کاتوره ای خود را به عنوان یک مایع از دست می دهند ولی گاهی اوقات ذرات آبی که تاحد صفر درجه سرد شده اند هیچ بهم پیوستگی نمی بینند بنابراین آب تادمائی زیر صفر درجه بدون یخ زدن سرد میشودآزمایشات نشان می دهد آبی که درآغاز گرمتر بوده تنها تا 2 درجه ابر سرد می شود در حالی که آبی که از آغاز سردتر بوده تا 8 درجه ابر سرد می گردد بنابراین آب سرد دیرتر منجمد می شود .البته درستی فرایند ابر سرد شدن هنوز کاملا تائید نشده است ولی حتی در صورت تائید نمی تواند توجیه خوبی برای پدیده ممبا باشد چون به جای آنکه معما ، معمای دیگری قرار میدهد چرا باید آبیکه درایتدا گرمتر بوده بیشتر از آبی که درآغاز سردتربوده ابر سرد شود ؟البته یک پاسخ برای این سوال این است که چون آب سرد حل شوند گازی شکل بیشتری دارد دمای انجماد آن کمتر است . ولی چنانچه در بخش گازهای حل شده گفته شد حتی در صورت خروج کامل گازهای محلول باز هم پدیده ممبا اتفاق می افتد 
همرفت :
توجیه دیگری برای پدیده ممبا توجه به این واقیت است که دمای آب غیر یکنواخت میشود و همچنانکه آب سرد میشود گرادیان های دما و جریان های همرفت افزایشمی یابند . با افزایش دما چگالی آب کاهش می یابد بنابراین پس از گذشت زمان ، همچنانکه آب سرد می شود برروی سطح آب یک سطح داغ فوقانی ایجاد می شود یعنی دمای آب در سطح بشتر از دمای متوسط آب درکف ظرف خواهد بود . اگر آب دمای خود را اساسا از سطح از دست بدهد این به آن معنی است که آب گرمارا سریع تر از حالتی از دست می دهد که با در نظر گرفتن دمای متوسطش ازآن انتظار میرفت . به عبارت بهتر برای هر دمائی هرچه توزیع دمائی آب غیر یکنواخت تر باشد اتلاف گرما بیشتر است در واقع آبی که داغ تر است به سرعت دچار کاهش دما می شود و موجب ایجاد جریانهای همرفتی می گردد .برقراری این جریانهای همرفتی سبب میشود که دمای آب از بالا تاپائین بشدت دچار تغییر شود ولی آبی که دمای کمی دارد آهسته تر سرد می شود پس سرعت ایجاد جریان های همرفتی هم در آن کمتر است ودیرتر دچار کاهش دما می شوددر یک مثال واقعی میتوان فرض کرد آب گرم تر ، از دمای 70 درجه وآب سردتر از دمای 30 درجه آغاز کند . وقتی دمای متوسط آب 30درجه است همه جای آن به طور یکنواخت 30درجه دارد درحالیکه وقتی آب گرم به دمای متوسط 30درجه می رسد سطح آن دمایی بسیار بیشتر از 30درجه دارد بنابراین گرما را سریعتر از آبی ازدست می دهد که در همان دمای متوسط قرار داردبه نظر میرسد جریان های همرفتی میتواند به تنهائی پدیده ممبا را توجیه کند ولی این مشروط به آن است که بتوانیم یک مدل نظری برای جریانهای همرفتی داشته باشیم ولی چنین مدلی هنوز بدست نیامده است
http://quilungfurt.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:03 ق.ظ

Awesome posts. With thanks.
interactions for cialis warnings for cialis cialis 5 mg buy buying brand cialis online walgreens price for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis online holland tadalafil 20mg no prescription cialis cheap cialis lowest price
http://untama.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:11 ق.ظ

Thanks a lot, I like this.
tadalafil 5mg generic cialis 20mg tablets buy cialis online cheapest calis cialis professional yohimbe tadalafilo buy name brand cialis on line cialis 30 day sample cialis canadian drugs cialis usa cost
generic cialis mail order
شنبه 1 تیر 1398 07:35 ب.ظ

Cheers! Good stuff!
recommended site cialis kanada cialis para que sirve we use it cialis online store cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse cialis 5 mg funziona click now cialis from canada we choice cialis uk cialis for bph tadalafil 20 mg
http://ibtgagez.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:37 ق.ظ

Many thanks, Plenty of content!

cialis generique enter site natural cialis tadalafilo we choice cialis pfizer india tadalafil 20mg cialis baratos compran uk cialis from canada cialis qualitat generic cialis levitra cialis generico lilly
http://probexlu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

Appreciate it. Ample data!

discount cialis cialis 50 mg soft tab generic low dose cialis compare prices cialis uk how to buy cialis online usa when will generic cialis be available only best offers cialis use warnings for cialis cialis name brand cheap cialis cost
http://arintraw.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:52 ب.ظ

Useful forum posts. Kudos.
cialis authentique suisse female cialis no prescription cialis 5 mg buy cheap cialis in uk cialis name brand cheap cialis 5 mg viagra cialis levitra generic cialis pill online costo in farmacia cialis cialis daily new zealand
http://knowexin.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:36 ب.ظ

Really a lot of excellent info.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis side effects dangers we recommend cheapest cialis cialis from canada viagra cialis levitra canada discount drugs cialis miglior cialis generico cialis from canada prices for cialis 50mg order a sample of cialis
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:59 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
we like it cialis soft gel we use it 50 mg cialis dose cialis dose 30mg cialis generique generic cialis in vietnam cialis bula cialis et insomni when can i take another cialis buy cialis cheap 10 mg female cialis no prescription
http://easindog.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:28 ق.ظ

Amazing stuff, Regards!
discount cialis discount cialis cialis therapie price cialis per pill what is cialis cialis tablets australia callus cialis online deutschland cialis prices in england we use it 50 mg cialis dose
cialis coupons for walmart
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

Fantastic tips. Many thanks.
cialis name brand cheap cialis generika cialis alternative cialis herbs when can i take another cialis cialis official site cialis en mexico precio cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo al pubblico i recommend cialis generico
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:27 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of knowledge.

cialis uk next day cialis australia org compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis efficacit generic cialis soft gels generic cialis soft gels cialis italia gratis canadian cialis cialis generico online
medication cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:49 ب.ظ

You said it perfectly.
5 mg cialis coupon printable achat cialis en europe cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg funziona purchasing cialis on the internet achat cialis en itali dose size of cialis cialis generic tadalafil buy cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon
http://sipixa.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:49 ب.ظ

Awesome posts. Thanks a lot!
cialis dose 30mg we like it cialis soft gel cialis 20 mg effectiveness buy online cialis 5mg tadalafil 5mg purchase once a day cialis cialis price thailand cialis tadalafil only best offers cialis use cialis tablets for sale
http://halfcapor.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:51 ق.ظ

With thanks, I appreciate this!
import cialis enter site natural cialis cialis name brand cheap cialis side effects dangers how does cialis work price cialis per pill cialis rckenschmerzen we recommend cheapest cialis cialis 5 mg schweiz cialis prices in england
buy cialis online us pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 06:49 ب.ظ

Truly a lot of superb facts!
cialis soft tabs for sale order cialis from india dose size of cialis cialis prezzo al pubblico cialis daily cialis coupons printable buy cheap cialis in uk generic cialis in vietnam cialis australia org achat cialis en europe
http://nistwealthnext.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:08 ق.ظ

Reliable advice. Appreciate it!
generic cialis tadalafil cialis professional from usa if a woman takes a mans cialis buying brand cialis online cialis 20 mg cost cialis daily prix cialis once a da cialis en mexico precio cialis lilly tadalafi cialis e hiv
http://louicercomp.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:11 ب.ظ

Cheers, Quite a lot of material!

cialis side effects cialis flussig we use it 50 mg cialis dose cialis dose 30mg costo in farmacia cialis cialis taglich cialis baratos compran uk enter site very cheap cialis 200 cialis coupon canadian drugs generic cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:42 ق.ظ

Wonderful material. Many thanks.
american pharmacy cialis generic cialis tadalafil buy cialis online cheapest only now cialis 20 mg how do cialis pills work generic low dose cialis cialis rckenschmerzen cialis tadalafil online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg scheda tecnica
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:17 ب.ظ

You revealed it wonderfully!
generic cialis 20mg tablets cialis professional yohimbe cialis 5 mg funziona wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei cialis flussig cialis prices in england cialis patent expiration cialis qualitat discount cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:36 ب.ظ

Regards, A good amount of forum posts.

we like it safe cheap cialis 200 cialis coupon cialis kaufen wo generic cialis at walmart cialis coupons brand cialis nl tadalafil 5mg cialis 10 doctissimo acquisto online cialis cialis baratos compran uk
https://www.alfatransformer.com/oil_filled_transformer_repair_transformer_rewind_testing.php
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:35 ب.ظ
スーパーコピーブランド購入から到着まで5日間ほどお時間頂きます!十年誠信経営、安心して購入!よかったら是非一度見てみて下さい!
http://sewingbymoonlight.com/2012/02/tree-block-inspiration/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:34 ب.ظ
シャネルコピー激安ブランド コピー財布通販とコピー
http://terezazanchi.com.br/about/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 12:09 ق.ظ
カルティエ時計コピー,カルティエスーパーコピー時計代引き通販
http://yokohama-now.jp/home/?p=17688
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:08 ب.ظ
ブランド靴コピー、ブランド靴コピー通販激安人気大定番!大注目ブランド靴コピーN品
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/aktuelles/termine
سه شنبه 27 فروردین 1398 11:07 ب.ظ
スーパーコピーブランド専門通販店
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/contact/12-contacts/3-contact-scene.html
سه شنبه 27 فروردین 1398 11:06 ب.ظ
nランクロレックススーパーコピー?オメガ?ブレゲ?ウブロ?ルイヴィトンなど品揃え世界最大級です、
http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/4324324/7876867867876
شنبه 17 فروردین 1398 08:01 ق.ظ
oldxy、スーパーコピー、Nランク、代引き、激安、ブランド専門、安心通販、レプリカ、高品質、バッグ、財布、時計、ベストショップ
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 02:23 ب.ظ

With thanks. I like this!
acquisto online cialis we choice cialis uk tadalafil tablets cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online low dose cialis blood pressure cialis canada on line cialis professional from usa precios de cialis generico cialis 5 effetti collaterali
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:15 ب.ظ

You actually mentioned this well.
buying cialis overnight cialis 30 day trial coupon sublingual cialis online non 5 mg cialis generici prezzo cialis a buon mercato link for you cialis price buy cialis online cheapest dosagem ideal cialis generic cialis tadalafil achat cialis en europe
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:40 ب.ظ

Great advice. Thank you!
generic cialis in vietnam compare prices cialis uk tadalafil generic generic for cialis cialis 20 mg best price cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online legal side effects for cialis we like it cialis price buying cialis on internet
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic